האם הטרדה מינית בעבודה היא פלילית?

קבלו הצעה מ-3 עורכי דין מומלצים!

הטרדה מינית קבועה בחוק כעבירה הפוגעת פגיע האנושה בכבוד האדם, בגופו ובחירותו.

למרבה הצער, הטרדות מיניות עודן עולות ונשמעות מעת לעת בדיווחים החדשותיים, חלקן מתרחשות בסביבה הציבורית, חלקן בתא המשפחתי וחלקן הבלתי מבוטל מתרחש בין כתלי מקום העבודה.

מלבד הפן הפיזי שבדבר, הרי שהטרדה מינית עלולה בהחלט להוביל לפגיעה נפשית בלתי מבוטלת. ישנם שאף מסלול חייהם ישתנה ללא היכר לאור ההטרדה שחוו, ולאור חומרתה.

אודות החוק למניעת הטרדה מינית

החוק למניעת הטרדה מינית קובע באופן ברור ונהיר לכול כי חל איסור מוחלט על כך תוך שוהא מפרט מהי הטרדה מינית.

הטרדה מינית יכולה להתבטא בפרסומה של תמונה עם אופי מיני ומבלי שהאדם המצולם הביע את הסכמתו לכך.

הטרדה מינית יכולה להתבטא בסחיטה המתרחשת לצורך צרכים מיניים או שהסחיטה עצמה הינה בעלת אופי מיני.

הטרדה מינית מוגדרת ככזאת ובה אדם התנהג בצורה המבזה מינית אדם אחר, וזאת לאור העדפות מיניות או מיניותו של האדם הנפגע.

האם אדם שהציע לאישה לצאת עמו נחשב למטריד מינית? החוק פוסק שלא, אך מבהיר כי הצעות חוזרות ונשנות המסורבות פעם אחר פעם, הן אכן נחשבות להטרדה מינית.

האם הטרדה מינית בעבודה היא פלילית?

כיצד החוק רואה זאת מן ההיבט הפלילי?

הטרדה מינית מהווה עבירה פלילית באופן חד וחלק, ובפני אדם שהוטרד מינית האפשרות להגיש הן תביעה אזרחית לקבלת פיצויים והן להגיש תלונה במשטרה וזאת לצורך הליכים פליליים.

רף הענישה משתנה בהתאם לאופייה של ההטרדה המינית ומידת חומרתה.

יש לציין כי המחוקק נוקט בגישה מחמירה ובעיקר בעבירות בוטות ומזעזעות בהן הוא מבקש לבסס התרעה מוצקה ככל הניתן. דוגמה לכך ניתן לראות בחוק הפוסק עד 5 שנות מאסר בפועל לאדם שפרסם סרטונים או תמונות בעלות אופי מיני מבלי שהמצולם או המצולמת הסכימו לכך.

קבלו ייעוץ משפטי

בכל שאלה והתייעצות בנושא הטרדות מיניות ונקיטת צעדים משפטיים ניתן לבקר באתר הטרדה: https://www.hatrada.org/

מרחבי האתר

קבלו הצעה מ-3 עורכי דין מומלצים!