מתי יש להגיש התנגדות לצו קיום צוואה?

קבלו הצעה מ-3 עורכי דין מומלצים!

התנגדות לצו קיום צוואה

לאחר פטירת קרוב משפחה אשר ברשותו צוואה או שהפקידה אצל רשם החברות יש צורך לממש אותה. לאחר סיום האבל יכול להגיש אחד מהיורשים בקשה לצו קיום צוואה. הבקשה יכולה להיעשות אישית על ידו או על ידי עורך דינו המייצג אותו. את הבקשה ניתן להגיש ידנית או בצורה מקוונת לרשם הירושות אשר משרדיו הינם באזור המגורים של הנפטר. לאחר הגשת הבקשה יש לצרף את הצוואה עצמה יחד עם תעודת פטירה ומסמכים אחרים נדרשים. הבקשה מתפרסמת בעיתונות היומית מתוך רצון לאפשר הבעת התנגדות לקיומה. ניתן להגיש התנגדות לצו קיום צוואה תוך 14 יום מאז שפורסמה  הבקשה בפומבי, ובתנאי, שעדיין לא ניתן צו המאפשר קיומה. 

באילו מקרים מקובל להגיש התנגדות?

ניתן להגיש את ההתנגדות ידנית או בצורה מקוונת וניתן לעשות זאת עצמאית או באמצעות עורך דין מייצג. כל אדם רשאי להגיש התנגדות ובתנאי שמתקיימים המקרים הבאים: אדם שמת ערך צוואה מאוחרת מזאת שהוגשה עבורה הבקשה לצו קיום צוואה. הצוואה אינה משקפת את רצונו האמיתי של המוריש או שנפלו בה פגמים. שהיא נערכה תחת השפעה לא הוגנת. אם אחד היורשים השתתף בעשייתה או היה עד בזמן שהיא נחתמה. מומלץ לערב עורך דין כאשר סבורים כי הצוואה אינה חוקית. הוא יכול לייצג את לקוחותיו כאשר יתנהל הדיון בנוגע אליה. 

ברור הנושא בבית הדין למשפחה

ההליך הינו מסודר. לאחר בקשת הבקשה לקיום צוואה היא מועברת לאפוטרופוס הראשי לצורך בדיקה וקבלת אישור. ברגע שיש התנגדות אזי האפוטרופוס הראשי מעביר את הטיפול בתיק לבית הדין לענייני משפחה ושם יתבררו טענות המתנגדים וטענות המשיבים להם. צריך לציין, כי על הטוענים נגד להביא הוכחות מוצקות לכך שהצוואה אינה תואמת את רצונו של המוריש וכי נכתבה תחת לחץ, או כאשר איננו היה כשיר מנטאלית. כתיבה תחת לחץ יכולה להיות עקב תלות, חשש, איומים מצד היורש בפוטנציה ועוד. צריך עוד לציין, כי אין די בתחושות של מי שלטענתו נפגע מאחר ובית הדין לא יתחשב בכל אלו.

ייעוץ מטעם עורך דין

כל נושא כתיבת צוואה הינו רגיש. ההחלטה היא של המוריש אבל, פעמים רבות, יש לו ספקות לגבי אופן חלוקת הרכוש, לגבי התגובות של היורשים ועוד. המצב עלול ליצור סיטואציות טעונות בקרב היורשים אשר סוברים כי קופחו, ומטבע הדברים, ליצור אי הסכמות אשר, בסופו של דבר, יובילו לידי מחלוקות בבתי דין למשפחה אשר יבררו ויפסקו את פסיקתם. צריך להבין, כי ההשלכות עלולות לפגוע במערכות היחסים שבין האחרים וגם ילדיהם, וכדאי להימנע מכך ככל האפשר. עורך דין לענייני משפחה, ירושות וצוואות יכול לייעץ, לפשר ולפרק מחלוקות כאשר הן עדיין בשלביהם הראשונים. כך, שהעזרה שלו הינה אף מעשית  ואינה נבחנת רק בטיפול טכני וייצוג.

מרחבי האתר

קבלו הצעה מ-3 עורכי דין מומלצים!