כיצד עורך דין מקרקעין יכול לסייע ברכישת דירה?

קבלו הצעה מ-3 עורכי דין מומלצים!

מהו תפקידו של עו"ד מקרקעין בעסקת רכישת נכס?

נמצאים לקראת רכישתה של דירה? החוק איננו מחייב זאת עד למעמד החתימה על חוזה המכר, ועם זאת מוטב לשכור את שירותיו של עורך דין מקרקעין אשר ילווה את העסקה מתחילתה ועד לסופה.

 

רבים תוהים באשר לנחיצותם של עורכי הדין בתחום הנדל"ן, ולא אחת מתלבטים באם הוצאה שכזו על שכר טרחה לצד בליל ההוצאות הנוספות המתלוות לעסקה, הן אכן בנדרש. במאמר הבא נבקש לפרק לגורמים את האופן שבו ליווי מקצועי על-ידי עורך דין מקרקעין יוכל לסייע ברכישת דירה על-ידי סקירת היבטים משפטיים חיוניים.

אם ננסה לפשט זאת... מהי מטרתו של עו"ד מקרקעין?

את מהות תפקידם של עורכי הדין בתחום המקרקעין ניתן לפשט בצורה הבאה: מטרתם היא להגן על לקוחותיהם בזמן ביצוע עסקת הנדל"ן.

 

יצירת קו הגנה משפטי שכזה מתהווה עוד מתחילתה של העסקה ועד לסיומה. בעסקאות בהן לקוחות מוציאים מאות אלפי ומיליוני שקלים על רכישת נכס, הרי שיצירת קווי הגנה שכאלו הם חיוניים ויכולים למנוע עוגמת נפש רבה והפסד של הון עתק.

נסח טאבו

אחד מן ההיבטים הראשונים שאותם סוקר עורך דין מקרקעין הוא נסח הטאבו, המשמש לא אחת כתעודת הזהות של הנכס.

 

בין הפרטים הנבדקים הם אם אכן הבעלים של הנכס הינם בעלי הזכות היחידים, או שמא ישנם צדדים נוספים אשר נדרשים לתת אישור על המכירה. כמו כן, נבדקים היבטים דוגמת חריגות בנייה, עיקולים ושעבודים אשר יכולים להעיב על כדאיות העסקה.

 

כל אחד מן ההיבטים הללו ועוד רבים נוספים אשר נבדקים בנסח הטאבו, יש בהם כדי להגן על הרוכשים ולהבטיח עסקה הגונה ונטולת הפתעות כלכליות.

מיסוי מקרקעין

היבט נוסף וחשוב אשר נסקר על-ידי עורך דין מקרקעין אשר מלווה רוכשי דירה הוא היבט המיסוי.

 

התחיקות הקיימות באשר למיסוי מקרקעין הן רבות וסבוכות, ולא אחת יכולות להפתיע רוכשים ומוכרים. וודאי שלא הייתם רוצים לגלות כי אתם נדרשים להוצאות כספיות נוספות, וזאת לאור העובדה שלא בדקתם או לא עליתם על כך שאתם חייבים במס.

 

עורך דין מקרקעין יבדוק את הנושא בקפידה ואף יפעל כדי לקבל הקלה בתשלום המס או פטור מוחלט, וזאת בכפוף לנסיבות הרשומות בחוק. כך לצורך הדוגמה, בעת העברה של דירה במתנה בין הורים לילדיהם, ייבדק הנושא בקפידה וייבחנו היבטים שונים אשר מונעים תשלום של מס שאיננו נדרש.

חוזה מכר

ניסוח חוזה המכר הוא קו ההגנה האחרון שמוודא שאכן העסקה תואמת את האינטרסים הכלכליים של הרוכשים.


מה הן פעימות התשלום עבור המוכרים? האם הן מבטיחות את מסירת הנכס ומונעות כל מהמורה בדרך? חוזה המכר מוכרח להיות מקיף ומעמיק. כל נושא ש'יזכה' לפרשנות נוספת מצד הרוכשים או המוכרים, עלול להוביל להליכים משפטיים ממושכים ומחלוקות עמוקות.


נוסף על כך, חשוב לדעת כי חוזה המכר הינו מסמך משפטי אשר נדרש במעבר וחתימה של עורך דין מקרקעין משני הצדדים: הן המוכרים והן הקונים.

מרחבי האתר

קבלו הצעה מ-3 עורכי דין מומלצים!