מהו דבר החוק באשר לתקנות קצין בטיחות בתעבורה?

קבלו הצעה מ-3 עורכי דין מומלצים!

בית עסק ובו מוחזקים ומתוחזקים רכבים ממונעים הלוקחים חלק אינטגרלי ומהותי בפעילותה של החברה, כגון שליחויות ותובלה, נדרשים על-פי חוק לעבור בקרה שוטפת על-ידי איש מקצוע המחזיק בתפקיד: קצין בטיחות בתעבורה.

על אף שנדמה כי תפקיד זה הינו מעין הליך פורמלי או יש שיגידו או ביורוקרטי ותו לא, הרי שיש בו כדי להבטיח את בטיחותם של העובדים, ויש בו כדי להבטיח את בטיחותו של הציבור.

מהות תפקידו של קצין בטיחות בתעבורה בשוטף

מתפקידו של קצין הבטיחות להיות הגורם האמון על תקינותם של הרכבים בבית העסק, וכן הגורם האמון על רענון ידיעתם ובקיאותם של הנהגים המועסקים על-ידי בית העסק באשר לתקנות התעבורה כמו גם התמודדות עם תנאי שטח ומזג אוויר משתנים.

קצין הבטיחות בתעבורה בוחן כי אכן הרכבים עברו את כל ההליכים הנדרשים לרבות טסטים וחידוש רישיון, בודק כי אכן הנהגים עברו את רענון הקיץ והחורף כנדרש למען נהיגה בטוחה ועד למתן הדרכות ומענה פרטני בהתאם לצורכי הנהגים.

היקף עבודתו של קצין הבטיחות בתעבורה משתנה באופן טבעי על-בסיס החברה בה הוא מועסק, לרבות אופי פעילותה. כך למשל, יהא הבדל משמעותי בין חברה העוסקת בהובלת רכוש מדירה לדירה אל מול חברה האחראית על שינועם של חומרים מסוכנים או מזון בהקפאה.

מהו דבר החוק באשר לתקנות קצין בטיחות בתעבורה?

מתן מענה באירועים חריגים

לצד תפקידו השוטף לפיקוח על הרכבים ועל הנהגים המועסקים בחברה, הרי שעל קצין הבטיחות בתעבורה להיות הגורם האחראי על מתן המענה בעת שמתרחשים אירועים חריגים שונים.

המקרה החריג השגור ביותר הינו תאונת דרכים או תאונה המתרחשת כתוצאה מאחסון לא נכון או ייצוב לא חזק מספיק של התובלה על גבי המשאית.

מתפקידו לערוך חקר מעמיק המבין את נסיבות התאונה, וכן להפיק את הלקחים הנדרשים ולהביאם אל מול הדרגים הבכירים.

קצין הבטיחות לתעבורה מביא עמו ידע, יכולות וכן היכרות עם גורמים נוספים אשר יכולים לעמוד לצדו של הארגון בכל עת ולסייע, זאת לרבות גורמים שונים במשרד התחבורה, גורמים פרטיים המספקים שירותים כגון ייעוץ משפטי, ייעוץ ביטוחי וכיוצא בכך.

תקנות קצין בטיחות בתעבורה

תקנות התעבה לקציני בטיחות קבועות בסעיף 580 לתקנות התעבורה המורים על העסקתו של קצין בטיחות. תקנות אלו מבהירים מיהם הגורמים הנדרשים בהעסקתו של קצין הבטיחות בתעבורה וכן על היקף עבודתו.

בית עסק אשר לא יעמוד בתקנות הנדרשות, מסתכן בעבירה על החוק, כמו גם בסנקציות הננקטות על-ידי גורמים חיוניים שונים לרבות חברות הביטוח.

בכל שאלה והתייעצות, בקרו באתר אופטימליט המספק מכלול שירותי קצין בטיחות בתעבורה: https://optimalit.co.il/

מרחבי האתר

קבלו הצעה מ-3 עורכי דין מומלצים!