היבטים משפטיים בהקמת מעבדה

קבלו הצעה מ-3 עורכי דין מומלצים!

רישיון עסק להקמת מעבדה רפואית

לאור היותן נחשבות לסביבת עבודה רגישה, מעבדות רפואיות בהגדרתן, נדרשות לקבלת רישיון עסק מטעם משרד הבריאות.

רישיון עסק זה הינו עונה על סוגים שונים של מעבדות רפואיות לרבות מעבדות הנועדו לביצוע בדיקות ביולוגיות או כימיות, בדיקות הנערכות לצרכים רפואיים מטעמם של בתי חולים, מעבדות לצורכי ציוד ואבזור רפואי וכן מעבדות לבחינתם של מוצרים שונים.

מכאן נגזרת רשימה ארוכה מאוד של מוסדות וגופים שונים הנדרשים לרישיון עסק.

רישיון למעבדה

בכפוף לתקנות בריאות העם (מעבדות רפואיות), תשל"ז-1977, אין אדם רשאי לנהל מעבדה רפואית או לעסוק בה אלא אם יתקיימו שורה של תקנות שונות לרבות:

סביבת העבודה המעבדתית, קרי המעבדה, רשימה בידיו של המנהל

לבעלים החוקיים של המעבדה שאיננה מוסד רפואי יש רישיון עסק בכפוף לנדרש

מנהל המעבדה מחזיק בהיתר הנדרש בכפוף לתקנה 51

החוק מרחיב וקובע שבעת הגשת בקשה לרישום מעבדה (תשס"ה-2005 תק' תשע"ז-2017), על בעל המעבדה להגיש בקשה מסודרת לרישום המעבדה יחד עם רשימה מסודרת של כלל המכשור המעבדתי הנלווה, מיקומה של המעבדה וכן מבנים ובניינים הממוקמים במרחק של עד מאה מטרים ממנה וכן עמידה בשורה של תקנות שנקבעו ע"י משרד הבריאות לרבות פתחי אוורור, סימון סוגים של ציוד מעבדה, יציאות חירום, עזרי בטיחות עובדים, אטימות המבנה ועוד.

הגורמים הנדרשים לרישוי מעבדה

על אף שמשרד הבריאות מעורב בנושא, הוא איננו הגוף שמתיר את פעילותה של המעבדה. לשם כך ישנם 3 גופים עליהם עלינו לתת את הדעת:

  • המשרד לאיכות הסביבה – על מעבדה המבקשת לפעול באופן שוטף, לקבל את אישורו של המשרד לאיכות הסביבה אשר יבדוק את הנהלים, התקנות וכן את העמידה בהם באופן תפעולי שוטף לרבות ציוד טכנולוגי המנדף חומרים רעילים מן המעבדה עצמה, או ציוד נוסף החוסם ואוטם את האפשרות לזליגת חומרים מסוכנים אל כלל הציבור.
  • אישור כיבוי אש – בהתאם לכך שמדובר בסביבת עבודה בעלת סיכון גבוה יותר משל סביבות עבודה מקבילות, ישנה דרישה קפדנית אף יותר על קבלת אישור כיבוי אש וכן עמידה בכל התקנות הנדרשות למילוט באם ויידרש.
  • משרד העבודה – נהלי העבודה אינם רק נוגעים לזכויותיהם של העובדים, כי אם גם לביטחונם האישי. נושאים אלו מקבלים אישרור נוסף מטעם הפקידות הנדרשת במשרד העבודה.

ליווי וייעוץ בנושא הקמת המעבדה ורכישת הציוד המעבדתי הנדרש, ניתן לקבל בחברת ש.ל מורן בע"מ.

מרחבי האתר

קבלו הצעה מ-3 עורכי דין מומלצים!